LICEU CL. IX, SERAL

• Servicii – Tehnician în activități economice – 28 locuri

 

LICEU CL. XI, SERAL

• Servicii – Tehnician în activități economice – 26 locuri

• Tehnic – Tehnician în prelucrarea lemnului – 28 locuri

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL DE 3 ANI

• Electrician exploatare joasă tensiune – 14 locuri

• Tipăritor offset – 14 locuri

• Operator la mașini cu comandă numerică – 24 locuri

• Turnător – 10 locuri

• Strungar – 20 locuri

• Sudor – 10 locuri

 

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ DE 3 ANI

• Zugrav – ipsosar – vopsitor – tapetar – 12 locuri

• Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – 12 locuri

 

POSTLICEAL

• Asistent de gestiune – 28 locuri