LISTA CLASELOR CARE FUNCȚIONEAZĂ
ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024
Nr.crt
Nivelul
Clasa
Specializarea
Gimnazial
1
V A
2
V B
3
VI A
4
VII A
5
VII B
6
VIII A
7
VIII B
Școală profesională
1
IX A1- dual
Operator la mașini cu comandă numerică
IX A2 – dual
Electrician exploatare joasă tensiune
2
IX B 1
Sudor
IX B 2
Tinichigiu vopsitor auto
3
IX C 1 – dual
Comerciant vânzător
IX C 2- dual
Tipăritor offset
4
IX D1
Costructor structuri monolite
IX D 2
Zugrav ipsosar vopsitor tapetar
5
IX E 1
Instalator instalații tehnico sanitare și de gaze
IX E 2
Instalator instalații de încălzire centrală
6
X A1 – dual
Electrician exploatare joasă tensiune
X A 2 – dual
Comerciant vânzător
7
X B 1 dual
Sudor
X B 2 dual
Operator la mașini cu comandă mnumerică
8
X C 1
Zugrav ipsosar vopsitor tapetar
X C 2
Instalator instalații tehnico sanitare și de gaze
9
X D
Tâmplar universal
10
XI A 1- dual
Sudor
XI A 2- dual
Tipăritor offset
11
XI B – dual
Operator la mașini cu comandă numerică
12
XI C- dual
Strungar
13
XI D1
Zugrav ipsosar vopsitor tapetar
XI D 2
Instalator instalații tehnico sanitare și de gaze
Liceu seral
1
 
IX F
Tehnician în activități economice
2
 
X E
Tehnician mecanic întreținere și reparații
3
 
XI E
Tehnician în activități economice
4
 
XI F
Tehnician mecanic întreținere și reparații
5
 
XII A
Tehnician în construcții și lucrări publice
6
 
XIII A1
Tehnician în activități economice
 
XIII A2
Tehnician în prelucrarea lemnului
Școală postliceală
1
 
PL II
Asistent de gestiune